Organisatie

Bekijk de rondwandelingen

Organisatie

 
Stichting Wereldtijdpad / Rijssen-Holten
Laatst gewijzigd: 28 januari 2020 anbi

Opgericht: 1 februari 2008.

Correspondentieadres: De Schöppe 1, 7609 CA Almelo.
Email: info@wereldtijdpad.nl
Website: www.wereldtijdpad.nl
Fiscaal nummer: 8189.97.254
Kamer van Koophandel: 8170416
Bank: NL58 INGB 0671 8797 58

Doel Stichting Wereldtijdpad
 1. De stichting heeft ten doel het inrichten, duurzaam beheren, onderhouden en uitbouwen van het Wereldtijdpad en bij een breed publiek stimuleren van historisch besef, van belangstelling voor het verleden en van kennis van historische feiten en ontwikkelingen, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - het ontwikkelen, uitgeven en verspreiden van routebeschrijvingen;
  - het stimuleren van de ontwikkeling en verspreiding van de aan het Wereldtijdpad gerelateerde projecten en materialen;
  - het inrichten en onderhouden van een digitaal informatiecentrum;
  - het leggen en onderhouden van een breed netwerk van contacten;
  - het organiseren van activiteiten en evenementen die aan het Wereldtijdpad gerelateerd zijn;
  - het jaarlijks plaatsen van een nieuwe jaarpaal;
  - (het meewerken aan) de eventuele oprichting van een vereniging van vrienden van het Wereldtijdpad;
  - alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.
 3. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen,legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere verkrijgingen en baten.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk. (Bron: Statuten Stichting Wereldtijdpad)

 

Bestuur Stichting Wereldtijdpad
 • Drs. F.Looij, secretaris
 • Mw. H.J.C.Agteresch, penningmeester
 • Ing. H.Vos, lid.

 

Beleid Stichting Wereldtijdpad
Klik hier om het pdf bestand te downloaden.

 

Beloningsbeleid Stichting Wereldtijdpad
De Stichting Wereldtijdpad is een 100% vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat zowel de leden van het stichtingsbestuur alsmede alle overige vrijwilligers van de organisatie geen beloning ontvangen voor aan de stichting verleende diensten. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.
ANBI Financiële verantwoording
Comité van Aanbeveling
 • Maas van Egdom, ex-voorzitter Vereniging van docenten Geschiedenis en Staatsinrichting
 • Drs. Chris Groeneveld, directeur Cultuurmaatschappij
 • Drs. Annemarie Lavèn, hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad
 • Nelleke Noordervliet, schrijfster en publiciste
 • Prof.dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar RUU
 • Arie Slob, Minister van Onderwijs
 • Jos Vranken, algemeen directeur NBTC
 • Mr. Guido van Woerkom, voorzitter Detailhandel Nederland
Activiteiten

 

Activiteiten van de Stichting in 2023
 1. Productie van de bedrijfsfilm Werken aan het Wereldtijdpad. De film (30 min.) geeft een beeld van de variatie in activiteiten van het WTP-onderhoudsteam.
 2. Publicatie van Jubilea in 2023.
 3. Onderzoek naar de wijze waarop de Stichting WTP communiceert met (potentiële) gebruikers van het wandelpad, uitmondend in een advies m.b.t. de communicatiestrategie en de in te zetten middelen.
 4. Herdruk van wandelkaartjes voor WTP-wandelaars wegens onverwacht grote afname.
 5. Medewerking aan de opening van de Beleefweek 2023 in Holten en de presentatie van de Dikke Steen wandeling waarmee belangstellenden kennis konden maken met de wandelformule van het Wereldtijdpad.
 6. Update van Handboek Wereldtijdpad en van de website.
 7. Jaarkubus 2022 toegevoegd aan de Wereldtijdboom in Holten.
 8. Herverdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het team Onderhoud & Beheer in verband met het plotseling overlijden van de teamcoördinator.
 9. Periodieke inspecties van en reparaties aan de circa 2100 objecten van het Wereldtijdpad,
 10. Maaiplan voor 2023 en uitvoering van periodieke maaiactiviteiten.
 11. Ingebruikname van een nieuwe opslag voor materialen en voorraden van het WTP in Wierden.
 12. Voorjaarsschoonmaak van alle objecten van het Wereldtijdpad door leerlingen en docenten van csg. Reggesteyn.
 13. Alle bestanden van jaarkubussen en informatiepanelen veilig gesteld in het digitale beheerssysteem van Routenetwerken Twente.
 14. Jaarlijkse bijeenkomst van WTP-vrijwilligers.

 

Activiteiten van de Stichting in 2022
 1. Publicatie van twee themawandelingen en een wandeling voor de wandelapp Routemaker.
 2. Publicatie van Jubilea in 2022.
 3. Notitie Wereldtijdpad & de toekomst.
 4. Verspreiding van nieuwsbrief Lopende zaken.
 5. Serie van negen miniflyers voor WTP-wandelaars: voor elke rondwandeling een wandelkaartje + gebruikstips.
 6. Update van Handboek Wereldtijdpad en van de website.
 7. Alle 24 podcasts van het Wereldtijdpad beschikbaar via Spotify.
 8. Aanpassing van verbindingsroutes voor de rondwandelingen.
 9. Jaarkubus 2021 toegevoegd aan de Wereldtijdboom in Holten.
 10. Periodieke inspecties van en reparaties aan de circa 2100 objecten van het Wereldtijdpad.
 11. Maaiplan voor 2022 en uitvoering van periodieke maaiactiviteiten.
 12. Voorjaarsschoonmaak van alle objecten van het Wereldtijdpad door leerlingen en docenten van csg. Reggesteyn en het College van B&W van Rijssen-Holten.
 13. Bijeenkomst van WTP-vrijwilligers.

 

Activiteiten van de Stichting in 2021
 1. Publicatie van twee nieuwe themawandelingen en een podcast.
 2. Publicatie van Wereldtijdpad wandelrondje Neerdorp, een zoektocht voor liefhebbers van geocaching.
 3. Publicatie van miniflyers voor drie rondwandelingen.
 4. Publicatie van Jubilea in 2021.
 5. Jaarkubus 2020 toegevoegd aan de Wereldtijdboom in Holten.
 6. Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Wereldtijdpad en Routenetwerken Twente.
 7. Aanpassing van de WTP-route om zo het Wereldtijdpad te integreren in het Twentse wandelnetwerk.
 8. Ontwikkeling van een demo-les over historisch besef voor het basisonderwijs.
 9. Checklist Toetsingskader themawandelingen.
 10. Update Handboek Wereldtijdpad.
 11. Ondanks de Corona-pandemie zijn ook dit jaar de periodieke inspecties van en reparaties aan de circa 2100 objecten van het Wereldtijdpad volgens plan uitgevoerd.
 12. Voorjaarschoonmaak van alle objecten van het Wereldtijdpad door Scouting Holten, Rotary Rijssen en WTP-vrijwilligers.
 13. Periodieke maairondes om zo de vrije toegang voor wandelaars tot de informatiepaaltjes te kunnen garanderen.
 14. Maaiplan 2022
 15. Bijeenkomst voor de WTP-vrijwilligers.

 

Activiteiten van de Stichting in 2020
 1. Onthulling van de sculptuur Wereldtijdboom voor station Holten. Ontwerp: Floor Looy. De sculptuur biedt plaats aan de informatiekubussen 2019-2060.
 2. Publicatie van een fietstocht, drie themawandelingen en negen podcasts.
 3. Ondanks de Corona-pandemie zijn de periodieke inspecties van en reparaties aan de circa 2100 objecten van het Wereldtijdpad volgens plan uitgevoerd.
 4. Om veiligheidsredenen zijn alle jaarpaaltjes voorzien van dopmoeren.
 5. Periodieke maairondes teneinde de vrije toegang tot de informatiepaaltjes voor wandelaars te garanderen.
 6. Literatuurstudie + discussienota Wereldtijdpad en historisch besef.
 7. Samenstelling van Handboek Wereldtijdpad.
 8. Verspreiding van de digitale nieuwsbrief Lopende zaken.
 9. De jaarlijkse voorjaarsschoonmaak en de vrijwilligersbijeenkomst konden wegens de pandemie niet doorgaan.

 

Activiteiten van de Stichting in 2019
 1. Herinrichting van het Wereldtijdpad teneinde de wandelroute te integreren in Wandelnetwerk Twente (uniforme bewegwijzering, kleine routewijzigingen, groot onderhoud).
 2. Jubileumbijeenkomst in Kulturhus Holten t.g.v. het 10-jarig bestaan van het Wereldtijdpad.
 3. Onthulling van jaarpaal 2018 ontworpen door kunstenaar Harro van Aalderen.
 4. Update van de 40 bestaande beschrijvingen van themawandelingen i.v.m. de herinrichting van het WTP.
 5. Introductie van nieuw type themawandelingen: de ‘spoorzoeker’.
 6. Publicatie van een twintigtal podcasts bij rondwandelingen en thema’s.
 7. Maandelijkse column in het Rijssen-Holtens Nieuwsblad waarin de actualiteit gerelateerd wordt aan teksten die langs het Wereldtijdpad te vinden zijn.
 8. Uitbreiding van de website met de pagina Historie WTP.
 9. Gastlessen op diverse basisscholen.
 10. Verspreiding van de digitale nieuwsbrief Lopende zaken.
 11. Voorjaarsschoonmaak van alle 2100 WTP-objecten door 75 vrijwilligers in het kader van NL Doet.
 12. Periodieke maairondes teneinde de vrije toegang tot de informatiepaaltjes voor wandelaars te garanderen.
 13. Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.

 

Activiteiten van de Stichting in 2018
 1. Update van 30 bestaande themawandelingen en 3 fietsdagtochten.
 2. Nieuwe themawandelingen: De gewone man in de vroege middeleeuwen; De geboorte van Nederland in 50 tweets.
 3. Twee ‘try-out wandelingen’ langs het Wereldtijdpad voor gasten in vakantieparken.
 4. Publicatie van de Wereldtijdpad verjaardagskalender.
 5. Maandelijkse column in het Rijssen-Holtens Nieuwsblad waarin actuele gebeurtenissen gekoppeld worden aan teksten die langs het Wereldtijdpad te vinden zijn.
 6. De geheel vernieuwde website van het Wereldtijdpad staat online.
 7. Ontwikkeling en verspreiding van een nieuwe flyer.
 8. Verspreiding van de digitale nieuwsbrief Lopende zaken.
 9. Mailing naar basisscholen met informatie over de leskisten van het Wereldtijdpad.
 10. Gastlessen op basisscholen in Rijssen-Holten.
 11. Groot onderhoud aan alle meer dan 2100 objecten van het Wereldtijdpad.
 12. Met regelmaat maaien van bermen om de toegankelijkheid tot de jaarpaaltjes voor wandelaars te optimaliseren.
 13. Mega-schoonmaakoperatie van het Wereldtijdpad in het kader van NL Doet.
 14. Onthulling van jaarpaal 2017: een van de afgedankte praatpalen van de ANWB waarin een geluidsinstallatie is ingebouwd met informatie over gebeurtenissen die in het betreffende jaar plaats vonden.
 15. Overeenkomst met Routenetwerken Twente om het Wereldtijdpad te gaan integreren in Wandelnetwerk Twente.
 16. Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.

 

Activiteiten van de Stichting in 2017
 1. Nieuwe themawandelingen: Wereldstad Rome, het New York van toen; En toen braken andere tijden aan (vroege middeleeuwen), 21 dingen die je moet weten voor je 12 bent; In gesprek met Luther (t.g.v. 500 jaar Reformatie).
 2. Drie fietsdagtochten langs het Wereldtijdpad in combinatie met delen van fietsnetwerk Twente: Rijssen rond; Langs bergen en enken; Holterberg en Dijkermaten.
 3. Vernieuwd servicepakket van het Wereldtijdpad (leskisten, gastlessen, advisering) voor basisscholen.
 4. Gastlessen op basisscholen in Rijssen-Holten
 5. Maandelijkse column in het Rijssen-Holtens Nieuwsblad waarin actuele gebeurtenissen gekoppeld worden aan teksten die langs het Wereldtijdpad te vinden zijn.
 6. Voorjaarsschoonmaak van alle jaarpalen en informatiepanelen door leerlingen van csg Reggesteyn (in het kader van NLDoet) en Rotaryclub Rijssen.
 7. Maaien van bermen om de toegang tot de jaarpaaltjes vrij te houden met inzet van o.a. Syrische statushouders.
 8. Feestelijke onthulling van jaarpaal 2016. Ontwerp: Sophia de Vries, kunstenares uit Holten. De sculptuur maakt deel uit van de ‘beeldenpromenade’ in het centrum van Holten.
 9. Periodieke controles plus uitvoering van onderhoudswerkzaamheden door het vrijwilligersteam Onderhoud & Beheer van de Stichting.
 10. Ingebruikname van een nieuwe opslagruimte voor reservemateriaal en apparatuur.
 11. Verspreiding van de digitale nieuwsbrief Lopende zaken.

 

Activiteiten van de Stichting in 2016
 1. Bevestiging van ‘annobordjes’ met een verwijzing naar het ‘geboortejaar’ van culturele instellingen en monumenten in Rijssen-Holten.
 2. Bevestiging van stadsrechtenbordjes van steden in de provincie Overijssel.
 3. Themawandeling t.g.v. het Jeroen Boschjaar: Wandelen met Jeroen Bosch.
 4. Overige nieuwe themawandelingen: Leven als een Romein (Oosterhof), Van jaar 1 naar 160 (Oosterhof), Van jaar 161 naar 260 (De Ravijntjes), Vale Romeinen! (De Zandhaar).
 5. Enquête onder basisscholen m.b.t. het gebruik van de leskisten van het Wereldtijdpad.
 6. Verbreding van het service-aanbod voor basisscholen met gastlessen en advisering.
 7. Medewerking aan een WTP-project voor leerlingen van csg. Reggesteyn in Rijssen.
 8. Gastlessen op AOC-Almelo en basisscholen in Rijssen.
 9. Reiniging van alle jaarpalen en informatiepanelen door leerlingen van csg Reggesteyn (in het kader van NLDoet) en Rotaryclub Rijssen.
 10. Maaien van bermen om de toegang tot de jaarpaaltjes vrij te houden met inzet van o.a. Syrische statushouders en AOC-leerlingen.
 11. Start met een maandelijkse rubriek Nieuws van Toen en Nu (West-Twente).
 12. Feestelijke onthulling van jaarpaal 2015. Ontwerp: kunstenaar Aebele Trijsburg uit Heerenveen. De sculptuur maakt deel uit van de ‘beeldenpromenade’ in het centrum van Holten.

 

Activiteiten van de Stichting in 2015
 1. Prijsvraag voor lezers van Twentse Courant Tubantia met de uitnodiging gebeurtenissen aan te dragen voor de tekstkubus van jaarpaal 2014.
 2. Aanbrengen van bordjes met QR-codes aan honderd jaarpaaltjes die wandelaars toegang bieden tot een YouTubefilmpje dat refereert aan een gebeurtenis uit het betreffende jaar.
 3. Bevestiging van nieuwe ‘annobordjes’ aan een aantal jaarpalen.
 4. Toevoegen van nieuwe filmpjes aan de mobiele site.
 5. Feestelijke onthulling van jaarpaal 2014. Ontwerp van de Deventer kunstenares Viorica Cernica. De sculptuur is onderdeel van de ‘cultuurpromenade’ in het centrum van Holten.
 6. Gedichtenwedstrijd voor basisschoolleerlingen rond de onthulling van jaarpaal 2014.
 7. Medewerking aan een WTP-project voor havo/vwo-leerlingen van csg Reggesteyn.
 8. Deelname aan NL Doet m.m.v. csg. Reggesteyn.
 9. WTP-nieuwsbrief en diverse persberichten. Interviews met regionale media.
 10. Update van alle themawandelingen.
 11. Update van de website.
 12. Reiniging van jaarpalen en informatiepanelen door Rotaryclub Rijssen.
 13. Maaien van bermen om de toegang tot jaarpaaltjes veilig te stellen.
 14. Ontwikkeling van een set kengetallen waarmee het gebruik van het Wereldtijdpad kan worden vastgelegd.

 

Activiteiten van de Stichting in 2014
 1. Ontwikkelen en online plaatsen van een site voor smartphonebezitters (wtpmobiel.nl) i.s.m. Bandwerk (Rijssen).
 2. Aanbrengen van bordjes aan vijftig jaarpaaltjes met QR-codes die wandelaars onderweg toegang bieden tot de wandelkaartjes van het Wereldtijdpad, routebeschrijvingen, themawandelingen, foto’s en filmpjes.
 3. Produceren van twee tijdcapsules die voor vijftig jaar in het centrum van Holten en Rijssen zijn ingegraven m.m.v. Van Geenen Metaalfinishing (Rijssen), Roelofs Metaal (Nijverdal), Niverplast (Rijssen) en MoesInfra (Rijssen).
 4. Grote schrijfwedstrijd voor basisschoolleerlingen: brieven aan de bewoners van Rijssen-Holten in 2064 (het jaar waarin de capsules weer zullen worden opgegraven).
 5. Prijsvraag rond gebeurtenissen van 2013 i.s.m. Twentsche Courant Tubantia.
 6. Onthulling door Mark Tuitert van jaarpaal 2013. Ontwerp van de Deventer kunstenares Daphne Riedijk. De sculptuur is onderdeel van de nieuwe ‘cultuurpromenade’ in het centrum van Holten.
 7. Medewerking aan tweedaags cultuur-historisch Midzomerfestival Holten (thema: 200 Koninkrijk).
 8. Medewerking aan WTP-project voor havo/vwo-leerlingen van csg Reggesteyn.
 9. Promofilmpje voor de websites van het Wereldtijdpad i.s.m. Keijzer Communicatie (Apeldoorn).
 10. Teksten en beeldmateriaal voor Streekgids Twente.
 11. WTP-nieuwsbrief en diverse persberichten. Interviews met regionale media.
 12. Wervingsactie rond ‘Annobordjes’ met het ‘geboortejaar’ van instellingen en ondernemingen.
 13. Inventarisatie, inspectie en onderhoud van alle 2100 WTP-objecten.
 14. Bevestiging van verbeterde aluminium omgevingskaarten op drie van de negen wegwijsbanken (testproject i.s.m. Reynders Graveer & Lasertechniek, Gorinchem).
 15. Herplaatsing van jaarpalen in het vernieuwde centrum van Holten.
 16. Deelname aan NL Doet m.m.v. csg. Reggesteyn.

 

Activiteiten van de Stichting in 2013
 1. Organisatie van Schatgraafdag in Rijssen i.s.m. archeologen van de provincie en experts op het gebied van geocaching en metaaldetectie.
 2. Prijsvraag in samenwerking met Twentsche Courant Tubantia voor lezers: ‘Welke gebeurtenis uit 2012 zal u bijblijven?’.
 3. Ontwikkeling van nieuwe speurtochten langs het Wereldtijdpad.
 4. Organisatie van Midzomermiddag in Holten i.s.m. plaatselijke toneelverenigingen.
 5. Onthulling van jaarpaal 2012 (ontwerp van Zwolse kunstenares Sjoukje Gootjes).
 6. Officiële bevestiging van ‘annoschildje’ aan jaarpaal 1987 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Oudheidkamer Holten.
 7. Briefings voor medewerkers uit de sector recreatie en toerisme.
 8. Grondige revisie van de website i.s.m. Keijzer Communicatie in Apeldoorn/Enschede.
 9. Communicatieplan 2014.
 10. QR-projectplan 2014.
 11. Evaluatie van de WTP-leskisten voor het basisonderwijs.
 12. Medewerking aan een onderwijsproject voor vwo-leerlingen van csg. Reggesteyn in Rijssen.
 13. Verzending van twee digitale nieuwsbrieven naar alle WTP-relaties.
 14. Inspecties van en periodiek onderhoud aan jaarpalen, informatiepanelen en startpunten.
 15. Drie maairondes langs 50 kilometer berm van het WTP.
 16. Voorjaarsreiniging van WTP-objecten door Rotary Rijssen.
 17. Afspraken over testproject van sublimatieplaten aan ‘wegwijsbanken’ met Reijnders Graveer- & Lasertechniek in Gorinchem.
 18. Werving van nieuwe vrijwilligers voor onderhoud en secretariaat.
 19. Start met vorming van ‘denktank’ voor het Wereldtijdpad.
 20. Vrijwilligersbijeenkomst.
 21. Bijeenkomst voor WTP-partners.

 

Activiteiten van de Stichting in 2012
 1. Ontwikkeling van twee leskisten voor het basisonderwijs: ‘Rijssen en de Romeinen’ en ‘Toen opa en oma op de lagere school zaten’.
 2. Medewerking aan een onderwijsproject voor vwo-leerlingen van csg. Reggesteyn in Rijssen.
 3. Medewerking aan onderwijsactiviteiten van sg. De Waerdenborch in Holten.
 4. Zeven nieuwe themawandelingen.
 5. Plaatsing van negen geocaches langs de wandelroute.
 6. Betrokkenheid bij de verkiezing van Rijssen-Holten tot Wandelgemeente van het jaar 2012.
 7. Analyse van de WTP-website i.s.m. bureau Keijzer Communicatie in Apeldoorn/Enschede.
 8. Medewerking aan het Midzomerfestival in Holten, thema ‘Rock’n Roll met spruitjes’ (jaren vijftig van de vorige eeuw).
 9. Onthulling van jaarpaal 2011 (ontwerp van de Zwolse kunstenaar Chris Peterson).
 10. Verplaatsing van de wegwijsbank van Europaplein naar het Schild in Rijssen.
 11. Reclamebureau Brainz in Rijssen neemt de vormgeving van WTP-producten voor haar rekening.
 12. Nieuwe flyer voor het Wereldtijdpad.
 13. Nieuwe WTP-placemat voor bungalowpark De Lindenberg in Holten.
 14. Maand van Wereldtijdpad bij alle VVV-vestigingen in Rijssen-Holten.
 15. WTP-account op Twitter en Facebook.
 16. Verzending van twee digitale nieuwsbrieven naar alle WTP-relaties.
 17. Inspecties van en periodiek onderhoud aan jaarpalen, informatiepanelen en startpunten.
 18. Drie maairondes langs 50 kilometer berm van het WTP.
 19. Kleine aanpassingen aan het WTP-parcours en verplaatsing van jaarpalen.
 20. Bevestiging van QR-codes aan de eeuwpalen.
 21. Voorjaarsreiniging van WTP-objecten door Rotary Rijssen.
 22. Werving van nieuwe vrijwilligers voor onderhoud en websitebeheer.
 23. Vrijwilligersbijeenkomst.
Sponsoren
Hoofdsponsoren
landal lindenberg iko
Sponsoren
bandwerk reijnders marnix martijn
Projectsponsoren
rijssenholten oranjefonds prins bernhard fonds teamsnijders nijkamp